قیمت بست

قیمت بست

قیمت بست

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بست 1/2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 بست 3/4
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 بست 1
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 بست 1 1/4
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 بست 1 1/2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 بست 2
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 بست 2 1/2 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 بست 3
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 بست 4
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 بست 5
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 بست 6
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 بست 8
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر