شرکت استيل پوشان البرز | تولید کننده اتصالات استلنس استیل | قزوین

شرکت استیل پوشان البرز در سال 1380  به ثبت رسیده و در سال 1383 اقدام به فعالیت نموده است. ودر زمینه فروش انواع استلنس استیل ، تولید کننده زانوی استیل ، انواع اتصالات جوشی و ... .مشغول می باشد .این شرکت در مدت فعالیت خود سربلند از انجام کلیه سفارشات بر آمده و نامی آشنا و نیک برای مشتریان می باشد

رضايت مشتريان
85%
کيفيت
90%
تعداد سفارشات
95%