قیمت شیرگازی - شیر پروانه

قیمت شیرگازی - شیر پروانه

قیمت شیرگازی - شیر پروانه

قیمت شیرگازی - شیر پروانه

تولید کننده بهترین سر دنده استیل با قیمتی عالی - فروش تبدیل استیل جوشی در سایزهای مختلف در فروشگاه استیل پوشان البرز

شماره تماس: 09196582784

آدرس سایت: www.steelpooshanalborz.ir

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 شیرگازی 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 شیرگازی 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 شیرگازی 3/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 شیرگازی 3/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 شیرگازی 1 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 شیرگازی 1 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 شیرگازی 1 1/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 شیرگازی 1 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 شیرگازی 1 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 شیرگازی 1 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 شیرگازی 2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 شیرگازی 2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
13 شیرگازی 2 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
14 شیرگازی 2 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
15 شیرگازی 3 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
16 شیرگازی 3 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
17 شیر پروانه 25 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
18 شیر پروانه 38 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
19 شیر پروانه 51 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
20 شیر پروانه 63 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
21 شیر پروانه 76 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
22 شیر پروانه 102 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر