تبدیل استیل چیست؟

تبدیل استیل چیست؟

تبدیل استیل چیست؟

تبدیل استیل چیست؟
تبدیل استیل یکی دیگر از اتصالات استیل است که برای تغییر سطح مقطع استفاده می شود.یکی از مواردی که این نوع از اتصالات استیل در آن کاربرد دارد در طول مسیر سیستم های لوله کشی می باشد.
این نوع از اتصالات استیل در لوله استیل برای تغییر قطر به کار گرفته می شود و به کار گیری تبدیل استیل در طول مسیر موجب می شود که سیال درون لوله از یک مسیر با شعاع کم وارد مسیری با شعاع بیشتر شود، و یا بلعکس.
تبدیل استیل در کجا کاربرد دارد؟
این نوع از اتصالات استیل در سیستم لوله کشی ساختمان و سیستم تصفیه فاضلاب کاربرد دارد
تبدیل استیل در چند نوع وجود دارد؟
تبدیل استیل که در لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد در دو نوع تولید می شود و اختلاف این دو نوع تبدیل استیل در مکانی است که مورد استفاده قرار می گیرد.
تبدیل استیل هم مرکز
تبدیل استیل غیر هم مرکز
هر یک این نوع اتصالات استیل کارایی خاص خود را دارد.
تبدیل استیل هم مرکز
تبدیل استیل هم مرکز برای تغییر قطر لوله در مسیر لوله کشی برای لوله هایی مورد استفاده قرار می گیرد که لوله به صورت عمودی عبور کرده باشد.
شکل ظاهری این نوع از اتصالات استیل به صورت مخروطی می باشد و همان طور که از اسم آن مشخص است، مرکز دایره های تبدیل استیل هم مرکز که دارای شعاع متفاوتی با یکدیگر است روی یک محور قرار گرفته است.
تبدیل استیل غیر هم مرکز
تبدیل استیل غیر هم مرکز در لوله های افقی مسیر لوله کشی قرار می گیرند. این نوع از اتصالات استیل به صورت دو استوانه با سطح مقطع متفاوت است که روی یکدیگر قرار گرفته است، این نوع از اتصالات استیل به این دلیل نام گذاری شده است که این دو استوانه روی یک محور قرار نگرفته اند،استوانه کوچکتردر تبدیل استیل غیر هم مرکز در روی استوانه بزرگتر و گوشه مستقر شده است.
تبدیل استیل و ساختار آن
این نوع از اتصالات استیل به گونه ای ساخته شده است که وقتی در مسیر لوله ها قرار می گیرد، قطر لوله را در طول کمی تغییر می دهد، به عبارت دیگر طول تبدیل استیل کم می باشد.
با توجه به این ساختار این نوع از اتصالات استیل ، سیال درون لوله بلافاصله از مسیری با سطح مقطع کوچک وارد مسیری با سطح مقطع بزرگتر می شود و یا بالعکس.این موضوع برای تبدیل استیل در هر دو نوع آن باعث به وجود آمدن فشار ناگهانی در مسیر سیال می شود.
در این نوع از اتصالات استیل به منظور جلوگیری از ایجاد فشار در مسیر سیستم می توان از طریقی به ندرت قطر لوله را کاهش داد و این کار با استفاده از چند تبدیل استیل در یک مسیر پشت سر هم استفاده کرد.
شرکت استیل پوشان البرزتولید کننده انواع تبدیل استنلس استیل در ایران می باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر