قیمت صنایع شیر "استیل پوشان البرز"

قیمت صنایع شیر

قیمت صنایع شیر

قیمت صنایع شیر

تولید کننده بهترین سر دنده استیل با قیمتی عالی - فروش تبدیل استیل جوشی در سایزهای مختلف در فروشگاه استیل پوشان البرز

شماره تماس: 09196582784

آدرس سایت: www.steelpooshanalborz.ir

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 سرشلنگی دنده ای 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 سرشلنگی دنده ای 3/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 سرشلنگی دنده ای 1 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 سرشلنگی دنده ای 1 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 سرشلنگی د نده ای 1 1/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 سرشلنگی دنده ای 1 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 سرشلنگی دنده ای 1 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 سرشلنگی دنده ای 1 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 سرشلنگی دنده ای 2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 سرشلنگی دنده ای 2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
13 سرشلنگی دنده ای 2 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
14 سرشلنگی د نده ای 2 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
15 سرشلنگی دنده ای 3 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
16 سرشلنگی  دنده ای 3 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
17 سرشلنگی دنده ای 4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
18 سرشلنگی دنده ای 4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
19 سرشلنگی صنایع شیر 25 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
20 سرشلنگی صنایع شیر 38 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
21 سرشلنگی صنایع شیر 51 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
22 سرشلنگی صنایع شیر 63 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
23 سرشلنگی صنایع شیر 76 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
24 تبدیل  25*38
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
25 تبدیل 25*51
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
26 تبدیل 25*63
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
27 تبدیل 25*76
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
28 تبدیل 25*102
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
29 تبدیل 38*51
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
30 تبدیل 38*63
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
31 تبدیل 38*76
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
32 تبدیل 38*102
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
33 تبدیل 51*63
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
34 تبدیل 51*76
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
35 تبدیل 51*102
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
36 تبدیل 63*102
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
37 تبدیل 76*102
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
38 سه راهی 25 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
39 سه راهی 38 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
40 سه راهی 51 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
41 سه راهی 63 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
42 سه راهی 76 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
43 سه راهی 102mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
44 زانو 25 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
45 زانو 38 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
46 زانو 51 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
47 زانو 63 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
48 زانو 76 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
49 زانو 102 mm
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

توجه: تولید گپ تا سایز 56 (اینچ) پذیرفته می شود.

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر