قیمت بوشن

قیمت بوشن

قیمت بوشن

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 بوشن  3/8 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 بوشن 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 بوشن 1/2 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 بوشن 1/2 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 بوشن 3/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 بوشن 3/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 بوشن 1 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 بوشن 1 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 بوشن 1 1/4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 بوشن 1 1/4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 بوشن 1 1/2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 بوشن 1 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
13 بوشن 2 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
14 بوشن 2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
15 بوشن 2 1/2 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
16 بوشن 2 1/2 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
17 بوشن 3 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
18 بوشن  3 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
19 بوشن  4 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
20 بوشن  4 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر