قیمت سردنده استیل

قیمت سردنده استیل

قیمت سردنده استیل

قیمت سردنده استیل

تولید کننده بهترین سر دنده استیل با قیمتی عالی - فروش تبدیل استیل جوشی در سایزهای مختلف در فروشگاه استیل پوشان البرز

شماره تماس: 09196582784

آدرس سایت: www.steelpooshanalborz.ir

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 سردنده  3/8 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 سردنده 1/4 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 سردنده 1/2 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 سردنده 1/2 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 سردنده 3/4 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 سردنده 3/4 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 سردنده 1 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 سردنده 1 - s40 - 316 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 سردنده 1 1/4 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 سردنده 1 1/4 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 سردنده 1 1/2 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 سردنده 1 1/2 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
13 سردنده 2 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
14 سردنده 2 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
15 سردنده 2 1/2 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
16 سردنده 2 1/2 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
17 سردنده 3 - s40 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
18 سردنده  3 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
19 سردنده  4 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
20 سردنده  4 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
21 سردنده  5 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
22 سردنده  5 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
23 سردنده  6 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
24 سردنده  6 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
25 سردنده  8 - s40 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
26 سردنده  8 - s40 - 316
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر