قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

قیمت لوله استیل

 

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 لوله 1/3 (316 - 304)  تماس بگیرید
2 لوله 1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
3 لوله 3/8 (316 - 304)  تماس بگیرید
4 لوله 1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید
5 لوله 3/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
6 لوله 1 (316 - 304)  تماس بگیرید
7 لوله 1 -1/4 (316 - 304)  تماس بگیرید
8 لوله 1 -1/2 (316 - 304)  تماس بگیرید
9 لوله 2 (316 - 304)  تماس بگیرید
10 لوله 2 -1/2 (316 - 304) 73mm تماس بگیرید
11 لوله 2 -1/2 (316 - 304)76mm  تماس بگیرید
12 لوله 3  (316 - 304) تماس بگیرید 
13 لوله 4 (316 - 304)  تماس بگیرید
14 لوله 5 (316 - 304)  تماس بگیرید
15 لوله 6 (316 - 304)  تماس بگیرید
16 لوله 8 (316 - 304)  تماس بگیرید
17 لوله 10 (316 - 304)  تماس بگیرید
18 لوله 12 (316 - 304)  تماس بگیرید
19 لوله 14 (316 - 304)  تماس بگیرید
20 لوله 16 (316 - 304)  تماس بگیرید
21 لوله 18 (316 - 304)  تماس بگیرید
22 لوله 20 (316 - 304)  تماس بگیرید
23 لوله 22 (316 - 304)  تماس بگیرید
24 لوله 24 (316 - 304)  تماس بگیرید

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر