قیمت فلنج

قیمت فلنج

قیمت فلنج

ردیف نام محصول اندازه قیمت (ریال)
1 فلنج 1/2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
2 فلنج 3/4 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
3 فلنج 1 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
4 فلنج 1 1/4 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
5 فلنج 1 1/2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
6 فلنج 2 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
7 فلنج 2 1/2 - k150 - 304 
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
8 فلنج 3 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
9 فلنج 4 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
10 فلنج 5 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
11 فلنج 6 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید
12 فلنج 8 - k150 - 304
به علت نوسانات بازار لطفا تماس بگیرید

 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر